Silvermynt

För oss som samlar på silver och silvermynt

Värdet på gamla silvermynt

Eftersom silver har fått ett högre värde än det hade när många utav våra gamla silvermynt skapades så är nu mynten mer värda än det nominiella beloppet som står på mynten.
Så med ett dagspris på ca 8 kr för ett gram rent silver så kan en gammal krona från 1963 vara värd över 22 kronor. Så leta fram era gamla silvermynt och sälj dom för metallvärdet istället för att använda dom i affären.

Här kommer en tabell över vad dom olika mynten har för silvervärde beroende på år och vad silverpriset ligger på.

Valör Årtal Vikt gram Silvervikt gram 4 kr/g 5 kr/g 6 kr/g 7 kr/g 8 kr/g 9 kr/g
5 kr 1955-1971 18.00 7.20 28.8 36 43.2 50.4 57.6 64.8
2 kr 1876-1940 15.00 12 48 60 72 84 96 108
2 kr 1942-1966 14.00 5.60 22.4 28 33.6 39.2 44.8 50.4
1 kr 1875-1942 7.5 6 24 30 36 42 48 54
1 kr 1942-1968 7 2.8 11.2 14 16.8 19.6 22.4 25.2
50 Öre 1875-1939 5 3 12 15 18 21 24 27
50 Öre 1943-1961 4.8 1.92 7.68 9.6 11.52 13.44 15.36 17.3
25 Öre 1874-1939 2.42 1.45 5.8 7.25 8.7 10.15 11.6 13.05
25 Öre 1941-1961 2.32 0.93 3.72 4.65 5.58 6.51 7.44 7.78
10 Öre 1874-1962 1.45 0.58 2.32 2.9 3.48 4.06 4.64 5.22

Det är inte alla kronor från 68 som innehåller silver, men det skriver vi mer om sedan.

Svenska silvermynt

Att samla på silvermynt har blivit en hobby som vuxit mer och mer under de senaste åren, och är idag ganska utbredd. När det gäller svenska mynt är gamla mynt de som framförallt är de mest eftertraktade, eftersom deras silverinnehåll är så pass högt. De mynt som blivit allra mest populära är 1- och 2-kronorna från innan 1940, eftersom de innehåller runt 80 % rent silver, något som är långt ifrån dagens mynt och dess silverinnehåll. Fram till 1972 användes silver i valutan, men så är inte längre fallet. Mynt idag är nämligen tillverkade av andra metaller, och överstiger aldrig sitt nominella värde, d.v.s. den valör som står präglad på myntet.

Som sagt, så är i princip de flesta svenska mynt som präglades innan 1940 ganska värdefulla, och är alla samlingsobjekt att räkna med. Som exempel kan ges både 10- och 25-öringar från mitten av 1800-talet och framåt och 50-öringar från senare halvan av 1800-talet fram till mitten av 1900-tal. De vanligaste, och mest populära på grund av deras höga silverinnehåll, är dock som sagt 1-, och 2-kronorna som utkom innan 1940. De är de svenska mynt med enskilt mest procentantal silver, om man räknar bort jubileumsmynt som ej varit i omlopp på samma sätt.

Riksbanken ger nämligen ibland ut jubileumsmynt i silver, men som enbart är tänkta att användas som samlarobjekt och inte som valuta. De går att använda som giltig valuta i Sverige, men ofta är deras samlarvärde eller silvervärde större, och det lönar sig att istället behålla myntet eller att istället sälja det vidare som ett silverobjekt. Äldre mynt, såsom t.ex. riksdaler, har dock ofta ett högre historiskt värde snarare än ett materiellt.

Silvermynt

Silvermynt har blivit ett allt mer populärt samlingsobjekt under de senaste åren. Runtom i världen finns det mängder med olika sorters silvermynt som är tillgängliga för den öppna marknaden. Silver har historiskt sett använts som betalningsmedel lika länge som guld, och länge tillverkades mynt av just silver eller guld för att ge mynten dess värde. Så är dock ofta inte längre fallet eftersom metallens värde har blivit så starkt att det skulle överstiga värdet på själva myntet.

Många länder har dock under historiens gång till stor del använt silvermynt, och de har funnits representerade i de flesta länders valutor genom tiderna. Även idag finns det vissa sällsynta silvermynt som fortfarande präglas. Några exempel på sådana är ”The Silver Kookaburra”, ”The Silver Koala” och ”The Silver Kangaroo”, mynt som årligen präglas i Australien. Andra exempel går även att hitta i t.ex. Canada och U.S.A.

Att köpa och sälja silvermynt går att göra lite varstans, och det finns en hel del agenter som inriktat sig på just denna typ av försäljning. Vanligast är att man köper en samling olika sorters mynt, och betalar utifrån dess värde i silver. Äldre mynt har dock ofta ett högre historiskt värde snarare än ett materiellt.

Precis som guld och andra metaller, följer dock silver en marknad, och priserna kan variera upp och ned, något som man ska vara medveten om, om man väljer att handla med metaller som en investering.


  • Silvermynt.nu